Happy new year 2078 wishes | Cards in Nepali Language

In this post, you can get the happy new year 2078 wishes and happy new year 2078 status gif cards in the Nepali language. There are more and more posts available on this site for the various happy new year 2078 wishes quotes and romantic Shayari in Hindi, Nepali, and English language.

You can share this happy new year 2078 wishes images and png cards available on this blog with your family, friend, lover, girlfriend, boyfriend, wife, and husband through various social media or mobile phones.

You can use this happy new year image as a Facebook, Twitter, and WhatsApp status for the new year 2028.

Happy new year 2078 wishes 

नयाँ वर्षले तपाईका हर चाहनाहरु पुरा गरुन,

यही छ मेरो भगवानसँग कामना । 

तपाईले चालेका पाइलाहरु खुशी तिर लम्कुन,

यही छ मेरो नयाँ वर्षको शुभकामना !

happy-new-year-2078-wishes
happy-new-year-2078-wishes


Happy new year 2078 status

Nayam varsale tapaika hara cahanaharu pura garuna, 

yahi cha mero bhagavanasamga kamana. 

Tapaile caleka  pailaharu khusi tira lamkuna, 

yahi cha mero nayam varsako subhakamana! 

happy-new-year-2078-status
happy-new-year-2078-status

happy new year wish in nepali language

नव वर्षको शुरुवात सँगै,

तपाईको जिवनमा नव खुशीहरु आवोस । 

हर लक्ष्यहरु पुरा होस,

जिवनमा तपाईको सुखका तरंगहरु छावोस । 

happy-new-year-2078-photo
happy-new-year-2078-photo


Happy new year 2078 photo

Nava varsako suruvata samgai, 

tapaiko jivanama nava khusiharu avosa. 

Hara laksyaharu pura hosa, 

jivanama tapaiko sukhaka taraṅgaharu chavosa. 

new-year-wishes-in-nepali-2078
new-year-wishes-in-nepali-2078

Happy new year in nepali

खुशीका तरंगहरु लिएर आवोस नयाँ साल,

आफन्तको मायाले भिजावोस नयाँ साल ।

Khusika taraṅgaharu liera avosa nayam sala, 

aphantako mayale bhijavosa nayam sala. 

happy-new-year-2078-photo
happy-new-year-2078-photo

New year wishes in nepali 2078

ज़मीनबाट आसमान सम्म खुशीका तरंगहरु फैलोस,

मायालुसँग तपाईलाई भेटावोस नयाँ साल । 

Zaminabata asamana samma khusika taraṅgaharu phailosa,

mayalusamga tapailai bheṭavosa nayam sala. 

happy-new-year-2078-status
happy-new-year-2078-status

न आवोस कुनै कसैको जिवनम दुखका क्षण,

सुखका हर उमंगहरु बरसाोस नयाँ साल । 

Na avosa kunai kasaiko jivanama dukhaka ksaṇa, 

sukhaka hara umangaharu barasaosa nayam sala. 


सुख, शान्ति र उमग छाई रहुन सबै तिर सधै,

तपाईको रह चाहना पुरा गरोस नयाँ साल । 

Sukha, santi ra umaga chai rahuna sabai tira sadhai, 

tapaiko raha cahana pura garosa nayam sala. 

happy-new-year-2078-wishes
happy-new-year-2078-wishes

बितेको वर्षसँग सबै दुखहरु पनी बितेर जावोस,

नव खुशीका क्षणहरु ल्यावोस नयाँ साल । 

Biteko varsasamga sabai dukhaharu pani bitera javosa, 

nava khusika ksaṇaharu lyavosa nayam sala.

new-year-wishes-in-nepali-2078
new-year-wishes-in-nepali-2078

I request you to help us by sharing these happy new year 2078 wishes and happy new year 2078 status gif cards in Nepali language. thanks!

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ